top of page
Blurry Blue
  • รูปภาพนักเขียนdaikureonline

ความประทับใจจากการที่มีโอกาสเดินทางไปศึกษาเรียนรู้งานที่บริษัทแม่ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์)

         บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับโอกาสให้ส่งพนักงานไปศึกษาเรียนรู้งานที่บริษัทแม่ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน จากส่วนงาน Production และส่วนงาน Maintenance โดยออกเดินทางไปกันตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 โดยวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้งานที่ Daikure เมืองชิบะ เพื่อศึกษาการผลิตงานผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่โรงงานชิบะ มีการจัดวางเครื่องจักรในไลน์การผลิตเหมือนกับโรงงานในไทย ทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของการปฏิบัติงาน และการทำงานของเครื่องจักร ที่ญี่ปุ่นมีการคิดค้น และพัฒนาเครื่องจักรให้มีการทำงานแบบมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนั้นเรายังได้พบกับการจัดเก็บวัตถุดิบที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้พื้นที่น้อยแต่จัดเก็บวัตถุดิบได้เยอะมาก ช่วงสุดท้ายก่อนจากลา เราได้มีการประชุมสรุปถึงความแตกต่างในการปฏิบัติงานและการทำงานของเครื่องจักร เราได้คำแนะนำรายละเอียดตรงจุดเหล่านี้เยอะมาก และคิดว่าจะกลับเอามาพัฒนาที่โรงงานในไทยให้ปฏิบัติงานได้ง่าย รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วย


บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์)

         จากนั้นวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 เราเดินทางไปต่อกันที่ Daikure เมืองคุเระ จังหวัดฮิโรชิมา ที่โรงงานคุเระมีเครื่องจักรมากกว่าโรงงานชิบะที่เราไป เครื่องจักรที่โรงงานคุเระ ทันสมัยทำงานเองโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วสูง เครื่องจักรที่เราได้พบเจอเครื่องนี้สามารถผลิตงานได้มากกว่าในไทยถึง 3 เท่าเลยทีเดียว ที่โรงงานคุเระมีการผลิตงานที่หลากหลาย บางรุ่นเราไม่เคยได้เห็นก็ได้มาพบเจอที่นี่ และทึ่งกับการคิดค้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงๆ


บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์)

         ที่โรงงานคุเระมีช่างผู้ชำนาญการอยู่มาก ทุกท่านได้ให้คำแนะนำมากมายในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเทคนิคการผลิตงาน การตรวจเช็คงานแบบง่ายๆ แต่ได้คุณภาพ ซึ่งบางเรื่องเป็นวิธีการทำงานง่ายๆ แต่พวกเราคิดไม่ถึงก็มี และในครั้งนี้เรายังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานในเครือเดียวกันอีกหลายที่ แต่ละที่เป็นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันเลยทำให้เราได้เรียนรู้มากไปกว่าที่เราอยู่ในโรงงานที่ไทยมาก

    

บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์)

   

          ในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้งานที่ประเทศญี่ปุ่น พวกเราได้รับการต้อนรับและการสอนงานเป็นอย่างดีมากจากผู้บริหาร/พนักงานของทุกโรงงานที่ไป รวมทั้งได้รับความรู้มากมายเพื่อนำกลับมาพัฒนาที่ไทยและปรับใช้กับภายในโรงงานที่ไทย และขอขอบคุณผู้บริหารทั้งไทยและญี่ปุ่นเป็นอย่างมากที่สนับสนุนและมอบโอกาสในการไปศึกษาเรียนรู้งานในครั้งนี้ และหวังว่าจะมีเพื่อนๆ รุ่นถัดไปได้มีโอกาสไปเรียนรู้งานแบบเรา


บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์)

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page